Bývalí členové

Nelze dohledat, která fotografie je z jaké akce. Tak jen to nejpodstatnější: Černobílé fotografie jsou většinou od Bzuka nebo Ferdy a jsou z 80. let, hlavně z jejich konce, z tzv. střezimířského rozkvětu oddílu. Z 90. let je pár barevných fotografií, existuje dost diapozotivů čekajících na digitalizaci…Roky nového tisíciletí dokumentuje většinou Větev nebo Klacek na digitální fotoaparát…    

Kvůli omezené kapacitě stránek je zde k vidění vždy jen jeden portrét jedné osoby, ačkoli někteří fotogeničtí jedinci mají portétů víc a často výborných. Ale také se zatím nepodařilo najít, získat a vystavit portréty řady významných osob včetně dllouholetých rádců…

Bude-li to možné, bude Galerie průběžně doplňována.